Szolgáltatások

Iparági és szakpolitikai tanácsadás

Általános, monitoring jellegű és speciális, eseti ágazati elemzéseinket és tanácsadási szolgáltatásunkat államigazgatási és kormányzati szerveknek, állami háttérintézményeknek és a magánszféra érintett szereplőinek ajánljuk. Havi és negyedéves szektorális jelentéseink átfogó képet nyújtanak az adott iparágon belül történt vezetői erőtérbeli változásokról, értékelik a választott piaci szegmens teljesítményét. Szakértői anyagaink ráirányítják ügyfeleink figyelmét az aktuális ágazati trendekre, a belépő technológiákra, a versenytársak pozicionáltságában beállt változásokra. Ágazati riportjaink továbbá támogatást nyújtanak az egyes intézkedések lakossági és szakmai fogadtatásának feltérképezéséhez, megvilágítják a meghatározó döntések politikai, szabályozási és versenypiaci hátterét. Speciális iparági elemzéseink az általános helyzetkép rögzítésén túlmutatóan egy adott ágazat partikuláris helyzetének kiértékelésére irányulnak. Piaci és szakmapolitikai döntés-előkészítést szolgáló eseti elemzéseink, ügyfeleink elképzeléseihez igazodva, célzott gazdasági elemzésekkel, kvalitatív és kvantitatív kutatási módszerekkel, illetőleg szóbeli tanácsadási tevékenységgel egészülhetnek ki.

Vissza