Kormányzat

Települések

Társaságok

Kormányzat

A kormányzat az ország ügyei szervezésének főszereplője, az állam irányításának csúcsszerve, amely azonban nem működhet hatékonyan a települések sajátosságainak és a piacok szabályszerűségének alapos ismerete nélkül.
Célunk, hogy a kormányzat szakpolitika alkotó tevékenységét támogassuk, átfogó tájékoztatást adva az önkormányzatok és a gazdasági társaságok, vállalkozások elképzeléseiről, szükségleteiről.

Települések

A település az ember közösségbe szerveződésének egyik legősibb és legtermészetesebb formája. Település nélkül nem létezik civilizáció. A település találkozási pont. Döntések, szolgáltatások, intézmények, ötletek gyűjtőhelye,
meghatározó kulturális, gazdasági és társadalmi tevékenységek kerete. Célunk a települések hatékonyságának támogatása, az önkormányzatok céljainak összekapcsolása a társaságok és a kormányzat elképzeléseivel.

Társaságok

Mérettől függetlenül a vállalatok és a vállalkozások a fejlődés alapkövei, a bátorságról, a saját ötleteink melletti kiállásról és az emberek együttműködéséről szólnak. Egy vállalkozás akkor lehet sikeres, ha képes felismerni mások igényeit,
ha választ kínál a sokakat foglalkoztató kérdésekre. Célunk a vállalkozások eredményességének javítása, céljaik összehangolása a kormányzat és a települések szándékaival.